sunnuntai 27. huhtikuuta 2008

Golfvirran vaikutus Euroopan ilmastoon?

Koulussa opetettiin, että pohjois-Euroopan lauhkea ilmasto johtuisi Golf-virrasta.
Vuonna 2002 ilmestyi kuitenkin uusi tutkimus jossa kysyttiin onko tämä uskomus totta. (Seager, R., D. S. Battisti, J. Yin, N. Gordon, N. Naik, A. C. Clement and M. A. Cane. 2002. Is the Gulf Stream responsible for Europe's mild winters? Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society128:2563-2586.)

Nyt Richard Seagar, New Yorkissa sijaitsevan Columbia University'n Lamont-Doherty Earth Observatory laitoksen senioritutkija, on laatinut helppotajuisemman kirjoituksen samasta asiasta todeten, että tämä Golf-virtaa koskeva oppi on osoittautumassa myytiksi.

Tämä on tärkeä havainto, sillä se kumoaa laajalle levinneen uskomuksen, että Golf-virran mahdollinen pysähtyminen johtaisi pohjoisemman Euroopan ilmaston rajuun kylmenemiseen. Seagar toteaa, että vaikka Jäämeren jääkenttien hupeneminen kuvitellun lämpenemisen seurauksena johtaisi ns. termohalinisen virtauksen hidastumiseen tai pysähtymiseen ja Golf-virran kääntymiseen etelämmäksi, tämä ei kuitenkaan toisi mukanaan ilmastomme kylmenemistä.

Selitys löytyy havainnoista ja säämalleista. Meksikon-lahdella lämmennyt Golf-virta luovuttaa suurimman osan lämmöstään jo keskileveyksillä vaikuttaen muun muassa USA:n itärannikon säähän. Merivedestä ilmaan siirtynyt lämpö ja kosteus kulkeutuu näin Pohjois-Amerikasta lounaisten ilmavirtausten mukana lämmittäen Eurooppaa.

Seagarin uusin kirjoitus löytyy englanninkielisenä:

2 kommenttia:

Ilkka kirjoitti...

http://fi.wikipedia.org/wiki/Auringon_aktiivisuus

Sanotaan että auringonaktiivisuus ei selitä ilmaston nykyistä lämpiämistä vaan pikeminkin nyt sillä on ollut viilentävä vaikutus. Kuinka muut kuvaamasi auringon vaikutukset korreloivat nykyisen ilmaston lämpiämisen kanssa?

Boris Winterhalter kirjoitti...

Auringon vaikutusta maapallon ilmastoon on pyritty selittämään monin tavoin, mutta varmuutta ei ole. Joka tapauksessa, kuten Wikipediassa todetaan, auringon aktiivisuuden hiipuminen näyttää korreloivan ilmaston kylmiin jaksoihin.

Pietarin Pulkovan observatoin tutkijat ovat esittäneet, että aurinko on menossa kohti heikkoa aktiivisuutta oltuaan poikkeuksellisen aktiivinen pitkään. Aktiivisuuden hiipuminen oletetaan johtavan ilmaston viilenemiseen lähimpien vuosikymmenten aikana.

IPCC:n raporteissa ei asiaa juurikaan valoteta, koska auringon aktiivisuuden ilmastovaikutusta selittävä fysikaalinen teoria on vielä kehittämättä.