torstai 13. maaliskuuta 2008

Vaihtoehtoinen IPCC:n yhteenveto päättäjille

Kun keväällä 2007 IPCC:n neljännen arviointiraportin päättäjille suunnattu yhteenveto ilmestyi, ihmettelin sen entistä hurjempia tulevaisuuden uhkia. Varsinainen tieteellisiä perusteita koskeva raportti (IPCC AR4 WG1) oli päätetty julkaista vasta syksyllä 2007. Syykin selvisi. Haluttiin varata aikaa, jotta varsinainen tieteellinen perusta voitaisiin korjata yhteensopivaksi poliittisesti korrektin yhteenvedon kanssa.

Todettakoon, että raportti oli syksyyn 2007 saakka tiukasti vain hyväksyttyjen arvioijien käytössä. Sain onneksi (epävirallista tietä) käsiini varsinaisen tieteellisiä perusteita koskevan raportin. Näin saatoin verrata sen tekstiä päättäjille suunnattuun yhteenvetoon. Hämmästykseni oli suuri kun huomasin, että tieteellisessä raportissa selkeästi esitetyt epävarmuudet ja lisätutkimuksen tarpeet puuttuivat lähes tyystin yhteenvedosta.

Tekstejä vertailemalla huomasin, kuten myös monet skeptikkokollegani eri puolilta maapalloa, että yhteenveto ei vastannut varsinaisten tiedemiesten koostaman raportin sanomaa. Kuitenkin yhteenvedossa korostettiin, että se on "tuhansien" tiedemiesten konsensus-raportti. Tästä tuohtuneina kansainvälinen yhteisömme päätti kirjoittaa uuden korjatun ja totuudenmukaisemman yhteenvedon.

Useiden tutkijoiden yhteistyönä syntynyt uusi yhteenvetoteksti kävi laajan ja tiukan tarkastuskierroksen. Palautteiden jälkeen uusi Riippumaton Yhteenveto Päättäjille julkaistiin ja on luettavissa (valitettavasti vain englanninkielisenä): Riippumaton Yhteenveto Päättäjille

Ei kommentteja: